Управление на Бизнес Процеси /УБП/

strategy of success
Добрия учител работи по цикличен начин. Той има визия за това, което трябва да се постигне, той проектира уроци и планове, той учи клас. Но процеса не е приключил до тук. След това той оценява неговия урок, отзива на неговите ученици и мисли за промени и корекции, които да направи в процеса си. Това е точно идеята на УБП (Управление на Бизнес Процеси). Представлява цикличен модел за бизнес, който инициира подобряването на процесите през целия жизнен цикъл на техния бизнес. Нека да погледнем УБП по-подробно и как точно работи.

„Управление на бизнес процес“ цикъла може да бъде групиран в 6 категории:

images-2
визия
дизайн
моделиране
изпълнение
наблюдение/мониторинг
оптимизация
Целите са поставени предимно в стратегическо виждане на организацията. Всяка цел си има списък с процеси. За всяка една главна цел в организацията са отговорни група от процеси заложени или създадени чрез задачи, които трябва да се изпълнят и докладват резултатите в предвидения срок. Група от процеси или задачи се създава за да се постигне дадена цел. Група от малки цели се създава за да се постигне главната цел на дадена организация.

Дизайн

Процес дизайна обхваща идентификацията на даден процес както и дизайна „как точно трябва да бъде или да протича“. Това включва описанието на процеса, факторите в него, сигнали и уведомления, ескалация, стандартни оперативни процедурни, споразумения за ниво на обслужване, изпълнение на задачите.
Добрия дизайн намаля възможностите за грешка при протичането на процеса. Независимо какви и кои процеси ще се включат, целта на тази задача е, да се подготви перфектен и ефикасен теоретичен дизайн.

Моделиране

Моделирането взима теоретичния дизайн и и предлага комбинации от възможности. Също така включва „какво ще стане ако“анализа на процеса. Например: „Какво ще стане ако имам 75% от необходимите ресурси ?“.

Изпълнение

optimization BPM life cycle
Един от начините да се автоматизират процесите е като се развие или се поръча приложение, което изпълнява дадените стъпки в процеса. Но в практиката тези приложения рядко изпълняват всички стъпки от дадения процес правилно и напълно. Друг метод е като се ползва комбинация от приложение и човешка намеса, но този процес е много сложен и прави документацията на процеса трудна.
Като отговор на всички тези проблеми, приложенията са развити да могат да позволят на бизнес процеса да се дефинира от компютърен език, който да може да бъде изпълнен от компютър. Системата ще използва услуги на свързаните приложения да изпълнят бизнес операции(изчисления, плащания, бонуси и т.н.) или когато стъпката е прекалено сложна за да се автоматизира ще изисква човешка намеса. В сравнение с другите методи, директното изпълнение на процеса може да бъде много ясен и за това по-лесно да се изпълни. При всички положения автоматизирането на процесите изисква гъвкава и подробна структура.
Бизнес правилата са използвани от системите за да осигурят описание на регулиращото поведение и генератора на бизнес правилата може да бъде използван за да подкара изпълнението на процесите и решаването на техните проблеми.

Наблюдение/Мониторинг

Наблюдението обхваща следенето на индивидуални процеси, за да може дадената информация за процеса да бъде лесно видяна и статистика за изпълнението на един или няколко процеса може да бъде предоставена. Пример за наблюдение е проследяването на клиентската заявка и нейното изпълнение (пристигнал продукт, чакащ доставка, платена фактура и т.н.), така че възникналите проблеми да бъдат бързо видени и отстранени.
В допълнение, тази информация може да се използва за работа с клиенти и доставчици на услуги за да се подобри тяхната връзка. Примери за тези статистики са генерирането на измервания, колко бързо клиентската заявка е изпълнена или колко заявки са изпълнени за последния месец. Тези измервания могат да се обозначат с три категории: време на цикъла, дефекти и производителност.
Степента на наблюдение зависи от каква информация бизнеса изисква да се оцени и анализира и как бизнесът изисква да бъде наблюдаван – в реално време, почти в реално време, временно.

Оптимизация

optimization BPM lifecycle
Това e в ключово получаване на информация за процесите от моделирането или наблюдаването на фазите. Откриване на потенциалния или текущия проблем и потенциалните възможности за спестяване на ресурси и време и други подобрения. И след това въвеждане на тези възможности за подобряване на процеса в дизайна му. В края на краищата това спестява страшно много ресурс и време.

Ре-проектиране

Когато процесите станат прекалено тежки за изпълнение и оптимизацията не може да изкара желаните резултати, тогава е препоръчително да се направи ре-проектиране на целия бизнес цикъл. Тази стъпка е необходима за да се постигне по-голяма продуктивност и ефективност в работата.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *