Поверителност

Декларация за поверителност

code

Защита на лични данни

data2
Ние събираме и използваме вашите лични данни съгласно разпоредбите за защитата на личните данни на република България. Тук ще ви информираме за характера, обхвата и целта на събирането и използването на лични данни. Можете да получите достъп до тази информация по всяко време на нашия уебсайт.
Предаване на данни и протоколиране за системни вътрешни и статистически цели
Вашият Интернет браузър изпраща автоматично информации, под различни форми към нашия уебсайт и уеб сървър. Те са дата и час на достъп, URL на препращащ уебсайт, количеството на изпратените данни, тип на браузъра и версията, операционна система и вашия IP адрес. Тези данни се съхраняват отделно от други данни, които въвеждате, и са дефакто невидими за вас в контекста на използването на нашия сайт. Категоризирането и персонализирането на тези данни към определен човек е невъзможно. Тези данни ще бъдат използвани за статистически цели и след това ще бъдат изтрити.

Базови данни

Ако между вас и нас има установени договорни отношения, и ако те трябва да бъдат допълнени или модифицирани, ние ще използваме вашите лични данни, доколкото това е необходимо за тези цели.

Данни за употреба

data
Ние събираме и използваме лична информация за вас до там до където е необходимо, за да може да използвате нашия сайт. Този подбор включва различни функции и характеристики. За рекламни цели, пазарни проучвания и други маркетинг инструменти, ние можем да създаваме потребителски профили от извлечените данни. Вие имате право да забраните използване на вашата информация в потребителски профили. Информацията в потребителски профили е различна, от тази информация, която изпраща вашия браузер към нашата страница.
При иск от ауторизирани органи на властта н.п. конституционни органи за защита или на военни органи или органи за упражняването на правата на интелектуална собственост, можем да предоставим в определен случай информационни данни (данни от инвентаризацията) до степен, отговаряща на законодателството на Република България.

уеб сайтове

Курабийки

За разширяване на функционалността и улесняването на работа на нашия сайт, ние използваме “бисквитки”. С помощта на тези “бисквитки”, при посещение на нашия сайт, вашите данни биват съхранени на компютъра ви, което води до по бързо зареждане на страницата и перфомантност. Имате възможност да спрете бисквитките да се съхраняват на вашия компютър, чрез като изберете подходящите настройки на вашия браузър. Това, обаче, може да понижи или спре изцяло функционалността на нашите сайтове.

Право на информация

Като потребител или клиент на нашия сайт, имате право да поискате по всяко време информацията, която сме запаметили за вас (н.п. Псевдоним, бисквитки, операционна система и .т.н.). По ваше желание, информацията да бъде предоставена по електронен път.

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е създадени с голямо внимание. За точността, пълнотата и актуалността на съдържанието, не можем да поемем никаква отговорност. Като доставчик на услуги, ние сме отговорни, за собственото съдържание на нашите страници съгласно общите закони. В процеса на работа използваме и чужди съдържания под различни форми (връзки, статии, текстове и т.н.), за които не можем да гарантираме и поемем отговорност, защото данните се намират или са извлечени от чужди съвъри. При установяване и докладване на нарушение на правата на интелектуална собственост, ние ще премахнем указаното съдържание незабавно.

Отговорност за връзки

Нашият сайт съдържа връзки към външни уебсайтове, върху които ние нямаме контрол. Затова не можем да носим отговорност за тези сайтове. За съдържанието на тези външни страници е винаги отговорен съответния доставчик. Свързаните с нас сайтове са проверени по време на свързване за възможни нарушения на закона. В случай, че те имат нелегално съдържание, то не е било по време на свързването с нас. Стараеме се да водим постоянен контрол на свързаните с нас страници, без конкретни доказателства за нарушение. След уведомяването на нарушения, веднага ще се отстранят тези връзки.

разработване на сайтове

Авторско право

Съдържанието и проектите на страницата @Чолаков АЙ ТИ@ са обект на българското авторско право. Възпроизвеждането, адаптирането, разпространението или какъвто и да е вид на използване извън границите на авторското право изисква писменото съгласие на автора или създателя.

Авторското право върху настоящата книга принадлежи на Чолаков АЙ ТИ . Същата може да се изтегли безплатно от нашия сайт www.cholakovit.com. за лично ползване.
Всяко друго използване и/или позововване, включително комерсиално може да бъде направено само след писменото разрешение на носителя на авторското право.
Всяка злоупотреба ще бъде преследвана по съдебен ред.

ЧОЛАКОВ АЙ ТИ си запазва правото да публикува линк във футъра към фирмения ни сайт на всяко едно уеб приложение или уеб сайт.

One thought on “Поверителност

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *