Плащане – Pay Pal

Pay Pal е един от най-разпространените и сигурен начини за плащане чрез Интернет. За да се осъществи разплащането е необходимо да се верифицира имейл адрес. Разплащането може да се осъществи в различни валути. (BGN, USD, EUR и др.).